Profil participant

Listă participanti înregistrați

Cursuri pre-congres

Inregistrarea online pentru cursurile pre-congres este activa.
Pentru inregistrare trebuie sa va autentificati in contul dumneavoastra.
Inregistrare cursuri


NOU!

BURSA PENTRU TINERI CERCETATORI/REZIDENTI


Citeste mai mult...

Asociatia Nationala Romana de Mucoviscidoza Timisoara ofera 15 burse, constand in taxa de participare la congres pentru tineri cercetatori / rezidenti.
Conditii de acordare:

  1. Tanar cercetator / rezident, prim autor al lucrarii
  2. Rezumatul sa fie incarcat pe site la rubrica tanar cercetator / rezident
  3. Sa fie cu cotizatia de membru a Societatii Romane de Pediatrie la zi.
    Se asigura bursa in cuantum de 30 E, pentru cei care sunt membri SRPed.

O comisie va evalua in cel mai scurt timp rezumatele si castigatorii vor fi anuntati.


Incarcate REZUMATE!
Perioada de trimitere a rezumatelor a luat sfârșit.
Data limită a fost 1 iunie 2015.

Date de reţinut

Perioada de trimitere a rezumatelor
15 februarie – 1 iunie 2015
Data limită pentru rezervarea cazării:
1 iulie 2015

Informaţii generale

Perioada de desfășurare a congresului / Congress date
Miercuri, 2 septembrie – sâmbătă, 5 septembrie 2015 / Wednesday, September 2nd – Saturday, September 5th, 2015.

Locaţia / Venue
Centrul Regional de Afaceri Timişoara (CRAFT),
300575, B-ul Eroilor de la Tisa Nr. 22
Timisoara Regional Business Center (CRAFT),
300575, 22, Eroilor de la Tisa Boulevard

Mijloace de transport / Public transportation
De la Gara de Nord Timișoara, tramvaiul 8, până la stația "Olimpia" (Sala Sporturilor)
From the Timisoara North Railway Station, tram no. 8 to "Olimpia" stop ("Sala Sporturilor" – Sports Hall)

Transport cu auto propriu / By car
În Timișoara funcționează sistemul electronic de plată a parcării "TIMPARK ". Taxarea este funcțională în zilele lucrătoare între orele 08.00-17.00. După orele 17 și în zilele de weekend parcarea este liberă.
Vă recomandăm să utilizați varianta de taxă pentru 24 de ore, în orice locație, excepție zonele verzi, unde este taxare suplimentară (zonele respective sunt semnalizate vizibil). Pentru aceasta trimiteți un SMS la nr 7406 cu următorul mesaj: 114 nr. mașină. Veți primi un răspuns de confirmare. Taxa pentru 24 de ore este de 3 Euro + TVA. Dacă doriți doar o oră folosiți aceeași procedură, doar că SMS va conține mesajul 112 nr. mașină. Taxa este de 0,35 Euro + TVA
In Timisoara, parking is payable, with the "TIMPARK" electronic payment system, from 8:00 AM to 5:00 PM, on weekdays. Parking is free of charge on weekdays after 5 PM and during weekends. We recommend the 24 hours parking fee, which allows you to park anywhere, except for the green zones, where there is an additional charge (the green zones are clearly marked). When parking in these zones, send a text to 7406 with the following message: 114 plus the
vehicle registration plate number. A confirmation will be sent to you in response. The 24h fee is EUR 3 + VAT. If you intend to only park for one hour in the green zones, the procedure is similar, you just have to send your text with the message 112 plus the vehicle registration plate number. In this case, the fee is EUR 0.35 + VAT.

Secretariatul congresului / Congress Secretariat
Înregistrarea participanților se face la secretariatul congresului / Participants must register with the Congress Secretariat.
Secretariatul Organizatoric va fi amplasat în incinta Centrului Regional de Afaceri Timişoara (CRAFT), la parter / The Organizing Secretariat will be located within the Timisoara Regional Business Center (CRAFT), ground floor.
Program / Program:
miercuri 2 septembrie 2015 / Wednesday, September 2 , 2015 10:00 – 18:30
joi 3 septembrie 2015 / Thursday, September 3 , 2015 07:30 - 19:30
vineri 4 septembrie 2015 / Friday, September 4 , 2015 07:30 - 19:30
sâmbătă 5 septembrie 2015 / Saturday, September 5 , 2015 07:30 - 14:00

Mapa cu materialele de congres / The Congress bag
Mapa va fi ridicata de fiecare participant de la secretariatul congresului. Aceasta conține programul și volumul de rezumate al congresului. Persoanele care vor achita taxa de congres după data de 20.08.2015 nu beneficiază de mapa cu materialele congresului, beneficiază însă de ecuson, diplomă de participare, precum și diplomă cu creditele EMC / The Congress bag shall be handed to every participant by the Congress Secretariat. The bag includes the Congress Agenda and the Abstract Book. The participants who are going to pay the Congress registration fee after August 20 2015 shall not receive the Congress material folder, but they will receive the badge, attendence certificate and the CME credit diploma.

Volumul de Rezumate / The Abstract Book
Rezumatele acceptate sunt incluse în volumul de rezumate, publicat ca supliment al revistei "Jurnalul Pediatrului" (revista indexată BDI) și se găsește în mapa congresului / All approved abstracts are part of the Abstract Book, published as a supplement of the "Jurnalul Pediatrului" (BDI indexed journal) and included in the Congress material bag.

Certificatul de participare / Participation Certificate
Participanţii la cel de-al XII-lea Congres Național de Pediatrie – cu participare internațională, vor primi un certificat de participare aprobat de colegiul medicilor și credite EMC. De asemenea, pentru cei care se înscriu la cursuri, se va elibera un Certificat de Participare la Curs și credite EMC. Creditele se oferă diferențiat pentru fiecare participant în parte, în funcție de prezența în sălile de conferință.Scanarea ecusoanelor este obligatorie la intrarea și ieșirea din săli. / The participants to the 12 National Congress of Pediatrics – with international participation, will receive a Participation Certificate approved by the College of Physicians, as well as CME credits. Furthermore, all participants who sign up for courses will receive a Course
Attendance Certificate and CME credits. The credits are differentiated for each participant, based on their actual presence in the conference halls. Scanning of badges is compulsory before entering and leaving rooms.

Ecusonul / Badge
Purtarea ecusonului este obligatorie pe tot parcursul congresului pentru a permite accesul în sălile de conferinte, în zona expoziţională precum şi la Ceremonia de deschidere şi Recepţia de bun venit / Badges are mandatory at all times during the Congress in order to have access to the congress halls, in the exhibition area, as well as to the Opening Ceremony and the Welcome Reception.

Codul culorilor ecusoanelor /

Foto și film / Photos and video recording
Fără acordul autorilor și al lectorilor este interzisă fotografierea sau filmarea în timpul sesiunilor științifice ale congresului / Without prior agreement from authors and lecturers, video recording and taking pictures is prohibited during the Congress scientific sessions.

Limba oficială / Official language
Limba oficiala a congresului este limba română. Lucrările invitaților străini și cele din cadrul Simpozioanelor Internaționale Satelit vor fi susținute în limba engleză. Nu se asigură traducere / Romanian is the official language of the Congress. Presentations made by foreign guest and all presentations made during the International Satellite Symposiums are to be delivered in English. Interpretation services shall not be provided.

Telefoane mobile / Mobile phones
În sălile de conferințe telefoanele mobile trebuie să fie setate pe modul silențios / Mobile phones must be switched on silent mode in all congress halls.

Politica anti-fumat / Anti-smoking policy
Comitetul de organizare declară - CONGRES FĂRĂ FUMAT! Participanţii sunt rugaţi să nu fumeze în zonele în care se desfăşoară congresul. În sălile de conferință fumatul este interzis / The Organizing Committee hereby declares this a NON-SMOKING CONGRESS! Participants are kindly invited to refrain from smoking in the Congress areas. Smoking is forbidden in the Congress halls.

Prânzul / Lunch
Prânzul este disponibil pentru toți participanții înregistrați și prezenți conform pauzei indicate în program. Prânzul este servit la CRAFT în zona expozițională. / Lunch is offered to all registered attendees, at the time indicated in the Congress Agenda. Lunch is served at CRAFT , exhibition area.

Sălile de conferinţă / Conference halls
Sălile de conferinţă sunt dotate cu ecran, videoproiector, computer pentru prezentări şi instalaţie de sonorizare (dacă este cazul). Asistenţa şi suportul tehnic vor fi asigurate de către tehnicienii aflaţi în fiecare sală. Sălile unde se țin lucrările congresului şi cursurile, sunt:

Conference halls are equipped with a projection screen, video projector, computer for presentations and sound system ( if need it). Technical support and assistance shall be provided by technicians located in every conference room. Conference and course halls are:

Programul ştiinţific / Scientific agenda
Programul în săli va fi respectat cu stricteţe. Rugăm lectorii / comunicatorii să se limiteze strict la timpul alocat, din respect pentru colegii participanți / The schedule for the congress halls must be rigorously observed. Speakers are kindly invited to strictly conform to the allotted time, out of courtesy for the other participants.

Posterele prezentate oral / Oral presentations
Prezentarea orală nu trebuie să depăşească 4 minute, lăsând 2 minute pentru discuţii. Materialele pentru prezentare (CD, DVD sau memory stick) trebuie predate tehnicianului din sala în care are loc sesiunea respectivă cu cel puţin 3 ore înaintea prezentării, asigurându-vă că acestea s-au încărcat corect conform programului. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru materialele neverificate după încărcare în serverul de congres. / Oral presentations must not exceed 4 minutes, allowing 2 minutes for discussions. The presentation materials (CD, DVD or memory stick) must be handed
over to the technician belonging to the hall where the respective session takes place at least three hours before the presentation, making sure they were properly uploaded, according to the agenda. The organisers will not be held accountable for the materials that were not checked after being uploaded on the Congress server.

IMPORTANT
1. Vă rugăm să respectați timpul acordat prezentării. La expirarea timpului, prezentarea va fi întreruptă automat / Please observe the time allotted for the presentation. When time is up, the presentation will be automatically interrupted.
2. Posterele aprobate vor fi susținute obligatoriu în timpul lucrărilor congresului / The approved posters must be displayed during the works of the Congress.

Întrebări - discuţii în timpul sesiunilor / Questions - discussions during the sessions
În sălile de conferinţă vor fi amplasate microfoane mobile pentru participanţii care vor dori să ia parte la discuţii / Mobile microphones will be provided in all congress halls for the participants who want to join in the discussions.

Vizionările de postere / Poster viewing
Posterele vor fi expuse la parterul Centrului Regional de Afaceri (CRAFT), în zona expozițională, pe întreaga durată a congresului. Vizionarea oficială a posterelor se va efectua în prezența comisiei de evaluare a posterelor conform sesiunilor din program:

Prezența autorului în intervalul alocat este obligatorie la vizionarea oficială. /
Posters shall be exhibited on the ground floor of the Timisoara Regional Business Center (CRAFT), in the Exhibition area, during the entire Congress. Posters shall be officially viewed and assessed together with the Poster Evaluation Committee, according to the Agenda sessions:

The authors must be present for the official assessment during their allotted interval.

Cursurile precongres / Precongress courses
Cursurile precongres se vor desfăşura miercuri 2 septembrie, între orele 14:00 – 18:00. Sălile de curs se află în incinta Centrului regional de Afaceri (CRAFT). Repartiţia pe săli este prezentată în programul ştiinţific detaliat.
Înscrieri pe loc se pot face numai în limita locurilor disponibile. / Precongress courses shall take place on Wednesday, September 2 , from 2:00 PM to 6:00 PM. The course rooms are located within the Timisoara Regional Business Center (CRAFT). Details regarding the room allocation are included in the detailed scientific programme. On-the-spot registration is possible, subject to availability.

Expoziţia / Exhibition
La parterul "CRAFT" va fi organizată o expoziţie de echipamente tehnice, produse farmaceutice şi literatură de specialitate. Expoziţia poate fi vizitată în acelaşi interval orar cu programul congresului / An exhibition with technical equipment, pharmaceutical products and specialized literature will be organized on the ground floor of CRAFT. The opening hours of the Exhibition are the same as the Congress schedule.

Program social / Social programme
Pentru participanţii la cel de-al XII-lea Congres Național de Pediatrie – cu participare internațională, se vor organiza următoarele activităţi sociale / The following social events will be organized for the participants to the 12 National Congress of Pediatrics – with international participation:

Daune - Pierderi - Accidente / Damage - Losses - Accidents
Societatea Română de Pediatrie şi Romania Travel Plus îşi declină responsabilitatea pentru daune / pierderi / accidente de orice fel care pot surveni în timpul congresului, pentru participanţi sau persoanele care îi însoţesc. Fiecare participant este responsabil de propria persoană, de bunurile personale şi de eventualele daune pe care le produce. De asemenea, orice cheltuieli angajate la restaurantele hotelurilor sau la mini barul din cameră vor fi suportate integral de către participanţi. / The Romanian Pediatric Society and Romania Travel Plus waive any responsibility for any damage - losses - accidents that might occur during the Congress to the participants or to their companions. Every participant shall be responsible for themselves, their personal effects and any potential damage they may cause. Also, any costs incurred in the hotel's restaurants or in the room minibar shall be entirely charged to the participants.